Channel U Jump!《跳浪!》 Launch Trailer (Jeanette Aw)

ump!《跳浪!》 Premieres 16 May, Every Mon-Fri 10pm on Channel U Starring Jeanette Aw, Zhang Zhen Huan, Huang JingLun, Edwin Goh, Jayley Woo , Justin Peng, Phua Yi Da, Tan Mei Kee, Foo Fang Rong.